PRIVACYVERKLARING

Droog Diagnose hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Jan Droog is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Meer en duin 50C | 2163 HC Lisse

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Droog Diagnose kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Droog Diagnose en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Droog Diagnose verstrekt. Droog Diagnose kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

•Voor- en achternaam 

•Evt. bedrijfsgegevens voor zakelijke klanten, waaronder K.v.K. nr 

•Adresgegevens 

•Telefoonnummer 

•E-mailadres 

•IP-adres (google analytics) 

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

•Locatiegegevens (google analytics) 

•Gegevens over jouw activiteiten op onze website (google analytics) 

•Internetbrowser en apparaat type (google analytics) 

WAAROM Droog Diagnose GEGEVENS NODIG HEEFT

Droog Diagnose verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Droog Diagnose uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening aangaande uw voertuig, het aangaan van overeenkomsten en opdrachten, het versturen van nieuwsbrieven en eventuele herinneringen aan APK en/of onderhoud en het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

 

DELEN MET ANDEREN

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 

werkzaamheden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor inkoop van onderdelen, pech-hulpverlening, opvragen van gegevens van uw auto, schade reparatie/afhandeling, garantie. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Droog Diagnose worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Droog Diagnose gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ droogdiagnose.nl Droog Diagnose zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Droog Diagnose neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Droog Diagnose maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Droog Diagnose verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Droog Diagnose op via info @ droogdiagnose.nl